Image

Participatieverslagen

1750 mensen uit de Belcrum en Breda hebben bijgedragen aan de plannen voor Backer+Rueb. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn vanaf de prille start betrokken bij de herontwikkeling van het gebied. De aanpak van de participatie kwam tot stand in nauw overleg en onder auspiciën van de gemeente Breda. De richtlijnen van de gemeente boden een goed fundament voor een betekenisvolle inbreng van bewoners en bedrijven. Op deze pagina kun je de verslagen van alle participatie-activiteiten downloaden en bekijken.

Participatieverslag 2017-2022 (overzicht en samenvatting)

  • volgt binnenkort

2017 – Identiteit en buurtbijeenkomst 

2020 – Stedenbouw

2022 – Openbare ruimte

2022 – Ontwerp bestemmingsplan

  • volgt binnenkort