Image

Het Plan

In deze levendige buurt worden circa 500 woningen gerealiseerd – geschikt voor jong en oud, voor starters of mensen met grootsere woonwensen zoals een grote stadswoning met privé tuin. Juist de veelzijdige mix aan bewoners geeft dynamiek aan de wijk, en zuurstof aan nieuwe ideeën.

Daarom is Backer+Rueb ook de uitgelezen plek voor start-ups en innovatieve bedrijven. Van charmante appartementen tot vier verdiepingen tellende stadswoningen, ateliers met hoge plafonds en in het verlengde hiervan ambachtelijke werkplaatsen en expositieruimtes en ruimtelijke kantoren. Ze staan zij aan zij. Dit wordt het Creative District van Breda.

Impressies B+R


 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

Creative District

Kunst, design, ambacht, het is altijd onderdeel geweest van Backer+Rueb. Die authentieke spirit wordt met de komst van deze stadswijk nieuw leven ingeblazen. De machinegebouwen geven karakter aan de leefomgeving, één van de loodsen wordt onderdeel van de publieke ruimte. De nieuwbouw in veelal een licht kleurpalet tekent zich af tegen het aanwezige erfgoed voor een sprekend contrast. Hiernaast variëren de gemengde beleef-, werk- en woonblokken onderling met verschillende bouwhoogten. Al wandelend door de wijk zijn er kunstzinnige uitingen te zien, passend bij een Creative District zoals deze.


 Image

Tussen baksteenrood, glas en glad beton ontspringt een oase aan groen. Met inheemse beplanting om de lokale biodiversiteit aan te moedigen. De kleurstelling en materialen in de bouwstijl reflecteren het overvloedige groen. Het groen op straat, op de daktuinen- en terrassen. Tussen bloemrijke pleintjes en hoven bevindt zich een keur aan sport- speel en ontmoetingsplekken.

Samenwerken, samenleven, collectiviteit, dat staat centraal op Backer+Rueb. Zo wordt vormgegeven aan het wonen van morgen. Stads wonen, met rust in de binnengebieden, reuring aan de kade. Kijk uit over de gezellige haven of ga suppen op de Mark. Anders dan anders, zo is het leven op Backer+Rueb.

Foto: Project BIGyard Zanderroth Architekten


 Image

Architectuur & historische gebouwen

De Speelhuislaan wordt een lommerrijke wandelpromenade, het oude Speelhuis op de historische as verwordt tot markant herkenningspunt in de stad. Als echo van het verleden, maar ook met hedendaagse invloeden met inpassing van bijvoorbeeld een kunstwerk. Dat past bij de geschiedenis van Backer+Rueb: naar verluidt werden er in de zeventiende eeuw in het Speelhuis vaak feestjes gehouden door de derde Prins van Oranje.

De voormalige loodsen en hallen van de oude industrie – suiker, groenten en fruit naast elektrotechniek, metaal- en bouwnijverheid – zullen op Backer+Rueb gevuld worden met creatieve bedrijvigheid. Dit terrein en het naburige Klavers Jansen worden daarmee belangrijke plekken in de stad waar de creatieve industrie zich kan blijven ontplooien. Daartussen meandert de nieuwe buurt van Backer+Rueb, met opvallende en hier en daar ook experimentele nieuwbouw.


 Image

In de historische Backer+Rueb-fabriek bevindt zich de Groote Draaierij en Montagewerkplaats (‘de grote hal’) en de expeditie en het magazijn (‘de kleine hal’). De grote hal blijft in zijn opvallende huidige vorm behouden en zal ruimte bieden aan creatieve invullingen voor en door de buurt. De kleine hal staat een transformatie te wachten. De historische elementen zoals de kenmerkende zaagtanddaken – letterlijk refererend aan de vorm – worden bij de restauratie bewaard. Hierna zal deze plek, de kleine hal, ruimte bieden aan inspirerende werkplekken voor de nieuwe makers. In de Lamonthal wordt vrij baan gegeven aan woon- werk- horeca- en ontmoetingsplekken alsook speciale kunstuitingen. Na renovatie zal er in de Lamonthal gelegenheid zijn om nieuwe bedrijfsruimtes te realiseren. Bovendien zal dit het nieuwe thuis worden van Breda’s trekpleister Brack.


 Image

Voorzieningen: openbare ruimte & groen

Een enerverend creatief ecosysteem, dat wordt Backer+Rueb. Met vrij spel voor co- creatie en delen, en daarmee voor een community die echt met elkaar samenleeft. Denk hierbij aan deelmobiliteit, maar ook aan het delen van kennis over het aanleggen van natuurlijke tuinen om biodiversiteit te stimuleren.

In zijn essentie omarmt Backer+Rueb een flexibele gemeenschap en een alom gezonde leefruimte. Met een scala aan diverse, lokale plantensoorten verweven door het stadslandschap. Een natuur-inclusieve omgeving, uitnodigend voor diersoorten zoals de huismus, gierzwaluw en bijen. Vooral de bij is natuurlijk van onschatbare waarde voor onder meer onze voedingsgewassen. Idealiter kijkt iedere woning uit op een groenblauw milieu. Het vele groen en water dragen bovendien bij aan klimaatadaptatie. Gezondheid van lichaam en geest staat in deze stadswijk voorop. Speel- en sportelementen in de buurt zijn er niet alleen voor de persoonlijke gezondheid, maar ook voor spontane ontmoeting en uitwisseling van ideeën.

Aan de interpretatie van openbare werkplekken, galeries, restaurants en evenementlocaties mag steeds een nieuwe draai worden gegeven. Sterker nog, dat wordt juist aangemoedigd. Tussen de Lamonthal en de rondweg komt een sfeervol stadspark. Voor een zo groen mogelijke wijk wordt Backer+Rueb voorzien van ondergrondse parkeergarages. Daarmee wordt de auto uit het zicht verplaatst voor een stadswijk vol zuurstofrijke lucht, licht en water waar je vrij kunt bewegen.


 Image

Collectiviteit & duurzaamheid

‘Steden hebben de mogelijkheid om ieder wat wils te bieden, niet voor een enkeling maar voor de hele gemeenschap te zijn – alleen omdat en alleen wanneer ze zijn gemaakt door iedereen’, zei publicist en stadsactivist Jane Jacobs ooit. Dit vormt een belangrijke rode draad bij het uitwerken van de plannen voor deze plek. Gemeenschap, community, daarop is deze nieuwe wijk gestoeld. Iedereen mag zijn stempel drukken, zijn stem laten horen.

Voorzieningen zoals stadsfietsen- en auto’s worden waar mogelijk gedeeld. Bestaande bebouwing wordt hergebruikt voor een duurzame uitwerking van het terrein. Duurzaamheid en creatieve bedrijvigheid, met ruimte voor experiment, vinden elkaar op Backer+Rueb. Tref hier een mengelmoes van mensen met uiteenlopende achtergronden en woon in een zachte, groene leefomgeving waar je helemaal thuis bent.

Ben je benieuwd naar de Ontwikkelingsvisie van Backer+Rueb? Deze Ontwikkelingsvisie bundelt het gedachtengoed van Backer+Rueb ten aanzien van programma, stedenbouw, openbare ruimte, groen, mobiliteit, duurzaamheid en techniek. Bekijk de Ontwikkelingsvisie hier.

Ontwikkelingsplan

 

Blijf op de hoogte

Wil je de plannen in hét nieuwe Creative District, Backer+Rueb, op de voet volgen? Met een druk op de knop ontvang je onze nieuwsbrief. Geen zorgen, je zult alleen het belangrijkste en meest boeiende nieuws over dit project in je inbox ontvangen.