Image

Meedenken

Wil je meedenken? Dat kan! Vul onze enquête in. Of stel je vragen en geef je reacties en
ideeën op deze site. We bespreken ze in drie webinars. In de toekomst betrekken we
belangstellenden weer bij de uitwerking van concrete bouwplannen.

Online webinars

Wil je meedenken? We houden drie online webinars over het gebiedsontwerp (stedenbouw, openbare ruimte, groen, mobiliteit), wonen en ondernemen. Je kunt je via het onderstaande formulier inschrijven voor de volgende webinars.

Je kan ook meedenken door de enquête in te vullen. En schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom Backer+Rueb.

Jouw idee of vraag

Op deze website kan je jouw idee of vraag stellen over

De reactie op jouw idee of vraag komt aan bod tijdens de webinars of in het participatieverslag dat eind juni verschijnt.

Participatie

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeert en raadplegen Amvest en de gemeente Breda de omwonenden en belangstellenden online over het plan. Wij kijken welke ideeën mee kunnen in de plannen of bij de uitwerking. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het College van B&W van Breda. Er volgt een aanvraag voor een bestemmingsplan en het stedenbouwkundig ontwerp wordt stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen en architectuur en het stedenbouwkundig ontwerp wordt met belangstellenden stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen. Naar verwachting zijn de eerste woningen en werkruimtes in 2023 gereed.

Wilt u met Amvest en de gemeente praten over Backer+Rueb? Laat het ons weten via
info@backerenrueb.nl.